Muriel z Virgin River bola najviac nedocenenou postavou 4. série

Nemôžeme uveriť, že to hovoríme, ale stojíme na Muriel.